Betonwerken

Betonwerken

  • Plaatsen van L-wanden en keermuren in zichtbeton
  • Gieten van funderingsvoeten op maat
  • Gieten van fundering en betonplaat voor woning of fabrieksgebouw
  • Gieten van polierbetonvloeren : zowel industrieel als privaat
  • Maken van openingen/sleuven in bestaande beton- en asfaltverhardingen
  • Gieten van machineputten